การประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการประชุม “ประธานเขตคุณภาพการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ” เพื่อแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1