การประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 1

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแนวทางกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนสู่ นักคิด นักอ่าน นักเขียน ตามกระบวนการ PLC โมเดล TIDA-RC ณ โรงเรียนบ้านประพาส อำเภอศรีมหาโพธิ