การประชุมสัญจรโรงเรียนในสังกัด จุดที่ 4 อำเภอประจันตคาม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัญจรโรงเรียนในสังกัด จุดที่ 4 อำเภอประจันตคาม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รับทราบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ประชุมประธานเขตคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (PLC) เพื่อวางแผนพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม