กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมได้แจ้งข้อราชการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และกล่าวทักทายในการร่วมปฏิบัติงานในทุก ๆวันจันทร์