ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ชี้แจงข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่การบริหารการจัดการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยนางดวงเดือน แก้วปุม นายยงยุทธ สายสุด  และนายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อชี้แจงข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่การบริหารการจัดการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม

นอกจากนนี้สถานศึกษาได้นำผลงานนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาแสดงนิทรรศการด้วย ประกอบด้วยการสดมนต์สรภัญญะหมู่ จากโรงเรียนบ้านมาบเมียง ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับสองระดับประเทศ  แสดงนิทรรศการทักษะชีวิตของโรงเรียนบ้านโคกพนมดี   นิทรรศการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหาร การพัฒนาส่งเสริมอาชีพของนักเรียน เถ้าแก่น้อย  และนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัลมากมายจากโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)  ซึ่งนางนิภาพรรณ ได้เดินชมนิทรรศการดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล