ผอ.เขตฯ นำทีม “Big Cleaning Day” กิจกรรม 5 ส.

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมผู้บริหาร รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ทำพิธีเปิด Big Cleaning Day” ครั้งที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสบายตา สะอาด สวยงาม จัดระเบียบตัดหญ้า ขยะ กระถางต้นไม้ เพื่อให้ผู้ที่เขามาติดต่องาน และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเห็นแล้วมีความสุขสะอาดตา พร้อมทั้งทำความสะอาดในห้องทำงาน จัดเก็บเอกสาร จัดระเบียบโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวาง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเช่นกัน
กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง 5 ส.ประกอบกด้วย 1. สะสาง คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป 2.สะดวก คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที 3. สะอาด คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ 4. สุขลักษณะ คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป 5. สร้างนิสัย คือ การรักษาและปฏิบัติ4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย