นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 พร้อมด้วยนางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 นายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมเคารพธงชาติกับนักเรียน พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) และวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ก่อนเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของนักเรียน และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ