แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓ (๒) บัญญัติให้
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการขับเคลื่อน การดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่และอำนาจ
กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามที่ ก.ม.จ. เสนอ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 33 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง