ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)