Sarayuth Admin

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 40 ครั้ง

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู เรื่องการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยกา […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 58 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยก […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 58 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง