ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาว ฤชากร อำไพศรี รอ […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 16 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 6 ครั้ง

การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำน […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 50 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 4 ครั้ง

1 2 3 7