ข่าวสารจากโรงเรียนในเครือข่าย

Coaching Team รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยกา […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 323 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู เรื่องการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยกา […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 207 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง