คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
 ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เรื่อง มาตรการลดพลัง.....
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ 64 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่ว.....
ประกาศสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ย.....
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใ.....
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธฺ์ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : เหตุผล "พล.อ.ดาว์พงษ์" รมว.ศึกษาฯ ปรับระบบการบริหารงาน ศธ.ในส่วนภูมิภาค (ชมคลิป).....
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ออกคำสั่งที่ 10 และ 11 / 2559 ใช้มาตรา 44 ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค ว่าการที่ต้องออก 2 คำสั่งนี้ก็เพื่อปรับระบบการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เพราะการปฏิรูปการศึกษาทำได้ แต่ที่ผ่านมาทำไม่ทัน โดยมีเหตุผล 4 ข้อที่ออกคำสั่งคือ 

1.มีปัญหาการบูรณาการระดับพื้นที่ พบว่าการบริหารการศึกษาในจังหวัดและเขตพื้นที่เดียวกัน ยังก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : เหตุผล "พล.อ.ดาว์พงษ์" รมว.ศึกษาฯ ปรับระบบการบริหารงาน ศธ.ในส่วนภูมิภาค.....
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ออกคำสั่งที่ 10 และ 11 / 2559 ใช้มาตรา 44 ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค ว่าการที่ต้องออก 2 คำสั่งนี้ก็เพื่อปรับระบบการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เพราะการปฏิรูปการศึกษาทำได้ แต่ที่ผ่านมาทำไม่ทัน โดยมีเหตุผล 4 ข้อที่ออกคำสั่งคือ 

1.มีปัญหาการบูรณาการระดับพื้นที่ พบว่าการบริหารการศึกษาในจังหวัดและเขตพื้นที่เดียวกัน ยังก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : แถลงข่าวความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค.....
เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : เกณฑ์การย้ายครูสายผู้สอน.....
เกณฑ์การข้ายครูสายผู้สอน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศฑ 04090/ว 2211 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.....
เกณฑ์การข้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศฑ 04090/ว 2211 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : ทุนมูลนิธิหยาดน้ำฝน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1.....
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายธันวา ดีช่วย รอง ผอ.สพป.นครนายก รองประธานมูลนิธิหยาดน้ำฝน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหยาดน้ำฝน เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากเงินดอกผลของมูลนิธิหยาดน้ำฝน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 ณ ห้องประชุมกบินทร์-นาดี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : หมายเลขโทรศัพท์ ปี 2557 ของบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1.....
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง หรือท่านใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ให้แจ้งผ่านทาง e-mail : kaewboonpeng@gmail.com นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการที่ถูกต้องต่อไป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 : เผยแพร่โดย :กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : งานสารบรรณ.....
หนังสือภายนอก (แบบที่ ๑) หรือมักเรียกว่า หนังสือตราครุฑ ตราครุฑ ขนาด สูง 3 เซนติเมตร กั้นหน้าจากขอบซ้าย ประมาณ 3 เซนติเมตร(cm.) กั้นหลังจากขอบขวา ประมาณ 2 เซนติเมตร9 กั้นบนจากขอบบน ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ย่อหน้า ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ตัวอักษรแบบ TH Sarabun ขนาด 16 พอยท์(pt)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : หมายเลขโทรศัพท์ ปี 2557 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1.....
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง หรือท่านใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ให้แจ้งผ่านทาง e-mail : kaewboonpeng@gmail.com นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการที่ถูกต้องต่อไป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยแล.....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอน Roadmap ในการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน ต่อไป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง วาระแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซ.....
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง วาระแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : มูลนิธิหยาดน้ำฝน เพื่อเยาวชนปราจีนบุรี.....
มูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายหรืออื่น ๆ 2. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ และ 3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปด้วยเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : คำสั่งต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1.....
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง.....
ชื่อโครงการ ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลักษณะ โครงการใหม่ กลุ่ม อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา เดชะไชย , นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม 2556 – สิงหาคม 2557 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการคอร์รัปชั่นในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหา ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : ตัวชี้วัดที่ 3 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน.....
แบบสรุปจำนวนต้นไม้ที่นักเรียนและครูปลูกในโรงเรียน ปลูกที่บ้าน และปลูกในที่สาธารณะร่วมกับชุมชน โรงเรียนภายใต้กำกับของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : เก็บมาฝาก..พื้นฐานสูตรคูณ (เชิงเส้น).....
ภาพถ่ายเชิงเส้น สำหรับเด็กปฐมวัย เก็บมาฝากจากโรงเรียนในสังกัด ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สูตรคูณแม่ 2 แม่ 4 แม่ 5 และ แม่ 6 จริง ๆ มีภาพอีกแต่ลงให้ไม่หมด ให้สร้างภาพ และฝึกให้เด็กสังเกตุเอา ......เนื่องจากภาพที่เห็น ตอนสมัยที่น้องเอิร์น ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บุญเพ็ง เรียนอยู่โรงเรียนหทัยชาติ อ.เมืองปราจีนบุรี คุณครูชาวต่างชาติให้ไว้ ร้อยด้วยเชือกหลากสี OK เมื่อพบสื่อในห้องเรียนจึงเก็บมาฝาก เพื่อนครู......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/4 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง