ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 40 วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


มูลนิธิหยาดน้ำฝน เพื่อเยาวชนปราจีนบุรี

      มูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายหรืออื่น ๆ 2. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ และ 3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปด้วยเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี โดยนำดอกผลที่ได้มาบริจาคเป็นเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, เขต 2 จำนวน 33 ทุน สำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ
สพท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง