ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 42 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ประชาสัมพันธ์ แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอน Roadmap ในการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน ต่อไป

      ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ
สพท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง