ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 146572  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1845 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1845พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี8 (4 ครั้ง)4 สิงหาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1844คัดลายมือสำหรับเยาวชน2563 (7 ครั้ง)4 สิงหาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1843เผยแพร่ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (6 ครั้ง)3 สิงหาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1842ย้ายที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี (6 ครั้ง)31 กรกฎาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1841แจ้งผลประกวดบทกลอนไฮกุประจำปี2562-2563 (9 ครั้ง) 10/07/2563ผู้ดูแลระบบ
1840ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี (12 ครั้ง)1 กรกฎาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1839วันสหกรณ์นักเรียน (6 ครั้ง)11 มิถุนายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1838ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้ (22 ครั้ง)9 มิถุนายน 2563กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1837การดำเนินกิจกรรมบุคคลสัญจร (10 ครั้ง)2 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
1836ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี2563 (13 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2563กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1835วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก (10 ครั้ง)16 เมษายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1834ประชาสัมพันธ์ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (9 ครั้ง)15 เมษายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1833ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ถูกต้อง (16 ครั้ง)10 เมษายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1832ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (9 ครั้ง)8/04/2563ผู้ดูแลระบบ
1831ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ (33 ครั้ง)19 มีนาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1830ประกาศโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (8 ครั้ง)18 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
1829ประกาศโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๗ (34 ครั้ง)18 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
1828ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ (39 ครั้ง)7 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
1827แจ้งข้อมูลรางวัลเลิศรัฐประจำปี2563 (38 ครั้ง)3 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1826ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการเสนอโครงการกิจกรรมพัฒนาวิชา (15 ครั้ง)3 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กำลังอยู่หน้าที่ 1/93 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com