ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 139779  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1791 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1791รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียน (9 ครั้ง)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790โครงการ"อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36" (2 ครั้ง)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1789อบรมพัฒนาครูครบวงจร (22 ครั้ง)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1788ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (7 ครั้ง)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1787อบรมหลักสูตร กรณีความผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการครู (20 ครั้ง)30 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1786ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ" (20 ครั้ง)24 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1785การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2563 (3 ครั้ง)22 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1784ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (16 ครั้ง)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1783ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (6 ครั้ง)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1782ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฎศิลป์ไทย (28 ครั้ง)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1781ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย (12 ครั้ง)27 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1780หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ (40 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1779หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ (14 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1778สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัถุดิบและจ้างบุคคลตามหนังสือราชการ ว.116 (34 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1777แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง (31 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1776แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง (9 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1775แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง (27 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1774ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (25 ครั้ง)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1773ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ (18 ครั้ง)22 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1772การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562 (2 ครั้ง)16 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ

กำลังอยู่หน้าที่ 1/91 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com