ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 139208  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1784 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1784ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (11 ครั้ง)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1783ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (5 ครั้ง)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1782ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฎศิลป์ไทย (27 ครั้ง)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1781ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย (12 ครั้ง)27 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1780หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ (37 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1779หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ (18 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1778สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัถุดิบและจ้างบุคคลตามหนังสือราชการ ว.116 (33 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1777แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง (11 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1776แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง (22 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1775แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง (24 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1774ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (27 ครั้ง)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1773ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ (22 ครั้ง)22 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1772การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562 (18 ครั้ง)16 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1771แผนที่แสดงเส้นทางการจราจรภายในบเิวณการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562 (33 ครั้ง)13 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1770ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (43 ครั้ง)17 เมษายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1769แก้ไขประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) (31 ครั้ง)5 เมษายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1768ประชาสัมพันธ์การสัมมนา"วิจัย เปลี่ยนโลก"และ"พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" (18 ครั้ง)3 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1767ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากสพฐ. (22 ครั้ง)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1766ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดปราจีนบุรี (15 ครั้ง)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1765ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดปราจีนบุรี (11 ครั้ง)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ

กำลังอยู่หน้าที่ 1/90 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com