ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 140899  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1807 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1807ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ฯ จาก ศธจ.ปราจีนบุรี (5 ครั้ง)7 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1806ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (21 ครั้ง)25 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1805ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ (16 ครั้ง)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1804ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ (7 ครั้ง)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1803ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ (11 ครั้ง)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1802ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (6 ครั้ง)21 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1801การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะแนวไทยให้พบแนว" (5 ครั้ง)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1800ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเกาาวิทยาศาสตร์ (13 ครั้ง)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1799ประชาสัมพันธ์โครการ"YoungLeaderCamp"ของสพฐ. (25 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1798ประชาสัมพันธ์.โครงการประกวดขับร้องสรภณญะของศพป.นครปฐมเขต 1 (5 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1797คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (1 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1796คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (14 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1795ประชาสัมพันธ์งานตุ้มโฮมน้องพี่ของสมาคมศิษย์เ่า คณะศึกษาสาสตร์ม.ขอนแก่น (15 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1794ปชส.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎของโรงเรียนสุรศัำด์มนตรี (18 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1793ปชส.แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎของร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (1 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1792ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ (11 ครั้ง)28 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1791รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียน (21 ครั้ง)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790โครงการ"อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36" (16 ครั้ง)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1789อบรมพัฒนาครูครบวงจร (21 ครั้ง)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1788ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (25 ครั้ง)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กำลังอยู่หน้าที่ 1/91 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com