ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 133633  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1711 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1711การจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซองโดนๆ ถนนสายวัฒนธรรมของนร.นศ.ฯ ปี 2562 (0 ครั้ง)18 ตุลาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1710รับสมัครผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวัน (6 ครั้ง)16 ตุลาคม 2561โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
1709ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ วัดป่ามะไฟ (7 ครั้ง)11 ตุลาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1708ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิส์ (e-Donation) ของ สรรพกรจังหวัดปราจีนบุรี (7 ครั้ง)1 ตุลาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1707ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกช.พ.ค. ช.พ.ส.กรณีพิเศษ ติดต่อ สกสค.จ.ปราจีนบุรี (3 ครั้ง)1 ตุลาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1706ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกช.พ.ค. ช.พ.ส.กรณีพิเศษ ติดต่อ สกสค.จ.ปราจีนบุรี (4 ครั้ง)1 ตุลาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1705ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกช.พ.ค. ช.พ.ส.กรณีพิเศษ ติดต่อ สกสค.จ.ปราจีนบุรี (2 ครั้ง)1 ตุลาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1704ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกช.พ.ค. ช.พ.ส.กรณีพิเศษ ติดต่อ สกสค.จ.ปราจีนบุรี (3 ครั้ง)1 ตุลาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1703โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (9 ครั้ง)28 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1702ประชาสัมพันธ์เชิญชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้(ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สระแก้ว) (3 ครั้ง)27 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1701เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ 6 กันยายน 61 (13 ครั้ง)26 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1700ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์การยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (4 ครั้ง)26 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1699ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์การยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (4 ครั้ง)26 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1698ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติกเกอร์ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (4 ครั้ง)26 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1697ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสติกเกอร์ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (4 ครั้ง)26 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1696ประชาสัมพันธ์ทุน กพ.ประจำปี 2562 ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย (10 ครั้ง)10 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1695ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST (7 ครั้ง)7 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1694ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST (7 ครั้ง)7 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1693ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST (7 ครั้ง)7 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1692ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ (5 ครั้ง)7 กันยายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง

กำลังอยู่หน้าที่ 1/87 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com