ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117558  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1505 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1505คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว (3 ครั้ง)18 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1504ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว (1 ครั้ง)18 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1503ที่ ศธ04090/ว 3448 เรื่อง ขอรับบริจาค (เครื่องอุปโภค-บริโภค) เพื่อช่วยเหลือ นร.ฯ (6 ครั้ง)17 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1502ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเปตอง (7 ครั้ง)13 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1501ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (7 ครั้ง)10 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1500ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (4 ครั้ง)10 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1499ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (2 ครั้ง)10 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1498ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (2 ครั้ง)10 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1497ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ (13 ครั้ง)9 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1496ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัด สพฐ. (10 ครั้ง)7 พฤศจิกายน 2560ผู้ดูแลระบบ
1495ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ Call Center ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (13 ครั้ง)3 พฤศจิกายน 2560ผู้ดูแลระบบ
1494รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (19 ครั้ง)1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1493รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (4 ครั้ง)1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1492ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (7 ครั้ง)1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1491รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 ครั้ง)1 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1490ประชาสัมพันธเบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560 (12 ครั้ง)1 พฤศจิกายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1489การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ:โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (9 ครั้ง)31 ตุลาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1488ประชาสัมพันธ์ ร่วมจุดเทียนออนไลน์และถวายความอาลัย ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th (8 ครั้ง)18 ตุลาคม 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1487ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของ สกสค. (19 ครั้ง)18 ตุลาคม 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1486ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของ สกสค. (12 ครั้ง)18 ตุลาคม 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ

กำลังอยู่หน้าที่ 1/76 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com