ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 142439  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1814 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1814ตำแหน่งว่างย้ายครู ปี พ.ศ.2563 (127 ครั้ง)6 มกราคม 2563กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1813แจ้งตำแหน่งว่างย้ายครูแผ่นที่ 1 ปี 2563 (56 ครั้ง)6 มกราคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
1812ตำแหน่งว่างย้ายครู2 ปี พ.ศ.2563 (39 ครั้ง)6 มกราคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
1811ตำแหน่งว่างย้ายครู1 ปี พ.ศ.2563 (64 ครั้ง)6 มกราคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
1810เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทยฯ (12 ครั้ง)3 มกราคม 2563กองแก้วบุญเพ็ง
1809ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (7 ครั้ง)3 มกราคม 2563กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1808ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2563 (11 ครั้ง)27 ธันวาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1807ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2563 (9 ครั้ง)27 ธันวาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1806ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2563 (6 ครั้ง)27 ธันวาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1805ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2563 (5 ครั้ง)27 ธันวาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1804ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2563 (9 ครั้ง)27 ธันวาคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1803ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ (17 ครั้ง)17 ธันวาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1802ด่วนที่สุด เรื่องการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (8 ครั้ง)17 ธันวาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1801ด่วนที่สุด เรื่องการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1 (10 ครั้ง)17 ธันวาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1800สาระน่ารู้ ชพส จากสกสค จังหวัดปราจีนบุรี (12 ครั้ง)11 ธันวาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1799สาระน่ารู้ ชพค จากสกสค จังหวัดปราจีนบุรี (13 ครั้ง)11 ธันวาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1798การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ (6 ครั้ง)30 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1797ปฏิทินการอบรมหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา (8 ครั้ง)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1796กลุ่มหลักสูตรที่ 1 พัฒนาวิทยฐานะ (5 ครั้ง)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1795การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันรับรอง (6 ครั้ง)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กำลังอยู่หน้าที่ 1/92 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com