ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 128011  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1640 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1640ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์ (4 ครั้ง)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1639ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์ (3 ครั้ง)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1638ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์ (5 ครั้ง)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1637ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพป.ปจ 1 (23 ครั้ง)15 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1636ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือฯ (36 ครั้ง)28 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1635ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร (18 ครั้ง)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1634ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร (16 ครั้ง)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1633ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา (11 ครั้ง)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1632ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา -2 (14 ครั้ง)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1631ประชาสัมพันธ์งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (11 ครั้ง)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1630ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลส. (32 ครั้ง)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1629สพป.ปจ 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 (31 ครั้ง)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1628สพป.ปจ 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 (18 ครั้ง)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1627สพป.ปจ 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 (17 ครั้ง)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1626ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2560 "สิทธิประโยชน์อ้ันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่่วนราชการฯ" (19 ครั้ง)20 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1625ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล (5 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1624ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล (11 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1623ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล (9 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1622ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล (10 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1621ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล (11 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง

กำลังอยู่หน้าที่ 1/83 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com