ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 113979  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1538 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1538กำหนดการพัฒนาวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยบุูรพา (6 ครั้ง)29 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1537การแข่งขัน"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล" ปี2560 รายละเอียดโครงการ (5 ครั้ง)28 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1536การแข่งขัน"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล" ปี2560 ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปี (3 ครั้ง)28 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1535การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (10 ครั้ง)27 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1534การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ (ลูกจ้าง) (8 ครั้ง)27 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1533ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลฯ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมฯ (3 ครั้ง)25 มิ.ย. 60กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1532รหัสเข้า School lunch ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (16 ครั้ง)22 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1531รหัสเข้า School lunch ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (6 ครั้ง)22 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1530ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE (5 ครั้ง)13 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1529ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ฯ (9 ครั้ง)13 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1528ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ฯ (4 ครั้ง)13 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1527ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ฯ (6 ครั้ง)13 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ
1526เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ 20 มีนาคม 60 (30 ครั้ง)12 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1525ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ (19 ครั้ง)8 มิถุนายน 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1524การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 เอกสาร4 (20 ครั้ง)6 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1523การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 เอกสาร3 (14 ครั้ง)6 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1522การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 เอกสาร1-2 (12 ครั้ง)6 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1521ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2560 (19 ครั้ง)6 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1520โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน ปี 2017 (10 ครั้ง)5 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1519โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ปี 2017 (12 ครั้ง)5 มิถุนายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังอยู่หน้าที่ 1/78 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com