ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 141476  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1799 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1799การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ (4 ครั้ง)30 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1798ปฏิทินการอบรมหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา (9 ครั้ง)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1797กลุ่มหลักสูตรที่ 1 พัฒนาวิทยฐานะ (3 ครั้ง)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1796การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันรับรอง (5 ครั้ง)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1795ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (8 ครั้ง)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1794ขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปี 2563 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษา (8 ครั้ง)21 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1793ขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปี 2563 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษา (3 ครั้ง)21 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1792ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ฯ จาก ศธจ.ปราจีนบุรี (10 ครั้ง)7 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1791ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (29 ครั้ง)25 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ (19 ครั้ง)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1789ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ (14 ครั้ง)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1788ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ (11 ครั้ง)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1787ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (11 ครั้ง)21 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1786การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะแนวไทยให้พบแนว" (13 ครั้ง)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1785ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเกาาวิทยาศาสตร์ (18 ครั้ง)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1784ประชาสัมพันธ์โครการ"YoungLeaderCamp"ของสพฐ. (28 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1783ประชาสัมพันธ์.โครงการประกวดขับร้องสรภณญะของศพป.นครปฐมเขต 1 (8 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1782คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (20 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1781คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (17 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1780ประชาสัมพันธ์งานตุ้มโฮมน้องพี่ของสมาคมศิษย์เ่า คณะศึกษาสาสตร์ม.ขอนแก่น (18 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง

กำลังอยู่หน้าที่ 1/91 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com