ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1799 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1799การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ(4)30 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1798ปฏิทินการอบรมหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา(9)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1797กลุ่มหลักสูตรที่ 1 พัฒนาวิทยฐานะ(3)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1796การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันรับรอง(5)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1795ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (7)29 พฤศจิกายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1794ขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปี 2563 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษา(8)21 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1793ขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปี 2563 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษา(3)21 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1792ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ฯ จาก ศธจ.ปราจีนบุรี(10)7 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1791ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(29)25 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ(19)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1789ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ(14)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1788ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ(11)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1787ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ(12)21 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1786การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะแนวไทยให้พบแนว"(13)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1785ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเกาาวิทยาศาสตร์ (18)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1784ประชาสัมพันธ์โครการ"YoungLeaderCamp"ของสพฐ.(28)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1783ประชาสัมพันธ์.โครงการประกวดขับร้องสรภณญะของศพป.นครปฐมเขต 1(8)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1782คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม(20)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง