ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1640 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1640ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์(4)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1639ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์(3)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1638ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์(5)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1637ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพป.ปจ 1(23)15 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1636ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือฯ(36)28 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1635ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร(18)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1634ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร(16)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1633ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา(11)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1632ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา -2(14)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1631ประชาสัมพันธ์งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม(11)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1630ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลส.(32)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1629สพป.ปจ 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3(31)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1628สพป.ปจ 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2(18)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1627สพป.ปจ 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1(17)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1626ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2560 "สิทธิประโยชน์อ้ันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่่วนราชการฯ"(19)20 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1625ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล(5)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1624ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล(11)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1623ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ของ ชมรมพุทธศาสตร์สากล(9)16 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง