ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1772 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1772การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562(1)16 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1771แผนที่แสดงเส้นทางการจราจรภายในบเิวณการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562(7)13 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1770ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(19)17 เมษายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1769แก้ไขประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)(10)5 เมษายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1768ประชาสัมพันธ์การสัมมนา"วิจัย เปลี่ยนโลก"และ"พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"(8)3 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1767ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากสพฐ.(7)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1766ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดปราจีนบุรี(6)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1765ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดปราจีนบุรี(8)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1764ประชาสัมพันธ์การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ฯ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีน(24)26 กุมภาพันธ์ 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1763คู่มือการปฏิบัติงาน พสน.ศธ.2(23)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1762คู่มือการปฏิบัติงาน พสน.ศธ.1(23)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1761แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก01/2)(6)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1760แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก01/1)(23)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1759ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ระดับนานาชาติ 2562(18)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1758ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ 2562(11)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1757ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ระดับนานาชาติ 2562(20)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1756ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562(26)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1755ประชาสัมพันธ์รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี(25)1 กุมภาพันธ์ 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ