ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1649 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1649ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)(63)18 เมษายน 2561ประชาสัมพันธ์
1648ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04090/307 เรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (8)5 เมษายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1647ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2561รอบ2 ระดับประเทศ(เพิ่มเติม)(25)29 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1646ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2561รอบ2 ระดับประเทศ(21)29 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1645ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฯ(5)29 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1644มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นร.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(3)29 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1643โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.(9)22 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1642ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (2)(37)20 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1641ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (1)(42)20 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1640ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์(3)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1639ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์(7)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1638ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์(11)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1637ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพป.ปจ 1(58)15 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1636ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือฯ(44)28 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1635ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร(21)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1634ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร(26)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1633ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา(15)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1632ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา -2(18)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ