ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1791 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1791รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียน(9)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790โครงการ"อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36"(3)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1789อบรมพัฒนาครูครบวงจร(23)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1788ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(7)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1787อบรมหลักสูตร กรณีความผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการครู(17)30 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1786ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ"(17)24 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1785การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2563(2)22 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1784ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (13)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1783ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (7)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1782ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฎศิลป์ไทย (29)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1781ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย(13)27 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1780หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ(40)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1779หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ(20)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1778สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัถุดิบและจ้างบุคคลตามหนังสือราชการ ว.116(35)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1777แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง(31)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1776แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง(29)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1775แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง(26)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1774ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม(32)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา