ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1807 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1807ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ฯ จาก ศธจ.ปราจีนบุรี(4)7 พฤศจิกายน 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1806ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(21)25 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1805ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ(14)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1804ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ(8)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1803ประชาสัมพันธ์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูแบุบุคลากรทางการศึกษาฯ(13)24 ตุลาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1802ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ(6)21 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1801การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะแนวไทยให้พบแนว"(5)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1800ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเกาาวิทยาศาสตร์ (13)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1799ประชาสัมพันธ์โครการ"YoungLeaderCamp"ของสพฐ.(25)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1798ประชาสัมพันธ์.โครงการประกวดขับร้องสรภณญะของศพป.นครปฐมเขต 1(5)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1797คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม(14)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1796คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม(14)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1795ประชาสัมพันธ์งานตุ้มโฮมน้องพี่ของสมาคมศิษย์เ่า คณะศึกษาสาสตร์ม.ขอนแก่น(15)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1794ปชส.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎของโรงเรียนสุรศัำด์มนตรี(19)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1793ปชส.แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎของร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย(1)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1792ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ(12)28 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1791รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียน(15)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790โครงการ"อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36"(18)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา