ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1600 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1600เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ 3 ม.ค. 61(13)22 มกราคม 2561ผู้ดูแลระบบ
1599ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบ 2 คณิตมัธยมศึกษา(8)21 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1598ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบ 2 คณิตประถมศึกษา(15)21 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1597ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบ 2 วิทย์ประถมศึกษา(11)21 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1596ประชาสัมพ้นธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(5)19 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1595ประชาสัมพ้นธ์การรับสมัครการรับประกาศฯของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561(9)18 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1594ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่่น สนงวัฒนธรรม(2)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1593ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่่น สนงวัฒนธรรม(2)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1592ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2561 ของ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี (7)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1591ประชาสัมพันธ์ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ(5)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1590ประกาศ สสวท. เรื่อง สนามสอบรอบที่ 2 พัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิตปี กศ 2560(49)16 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1589แนวทางการบำบัดฟื้นฟู(จิตสังคมในสถานศึกษา) 3(27)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1588การอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนำไปปฏิบัติ(68)15 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1587ส่งแบบสรุปการประเมินอ่านเขียน นักเรีัยน ใหม่(74)15 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1586แต่งตั้งประธานคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี(39)15 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1585แนวทางการบำบัดฟื้นฟู(จิตสังคมในสถานศึกษา) 2(18)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1584แนวทางการบำบัดฟื้นฟู(จิตสังคมในสถานศึกษา) 1(19)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1583คัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ(21)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา