ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1802 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1802ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ(2)21 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1801การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะแนวไทยให้พบแนว"(10)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1800ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเกาาวิทยาศาสตร์ (6)1 ตุลาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1799ประชาสัมพันธ์โครการ"YoungLeaderCamp"ของสพฐ.(17)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1798ประชาสัมพันธ์.โครงการประกวดขับร้องสรภณญะของศพป.นครปฐมเขต 1(4)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1797คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม(10)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1796คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม(9)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1795ประชาสัมพันธ์งานตุ้มโฮมน้องพี่ของสมาคมศิษย์เ่า คณะศึกษาสาสตร์ม.ขอนแก่น(7)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1794ปชส.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎของโรงเรียนสุรศัำด์มนตรี(13)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1793ปชส.แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎของร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย(3)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1792ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ(4)28 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1791รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียน(16)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790โครงการ"อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36"(12)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1789อบรมพัฒนาครูครบวงจร(24)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1788ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(21)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1787อบรมหลักสูตร กรณีความผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการครู(21)30 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1786ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ"(17)24 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1785การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2563(13)22 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ