ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1784 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1784ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (11)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1783ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (5)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1782ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฎศิลป์ไทย (27)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1781ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย(12)27 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1780หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ(37)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1779หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ(18)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1778สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัถุดิบและจ้างบุคคลตามหนังสือราชการ ว.116(33)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1777แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง(11)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1776แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง(22)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1775แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแบบ 4 ช่อง(24)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1774ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม(27)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1773ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓(22)22 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1772การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562(1)16 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1771แผนที่แสดงเส้นทางการจราจรภายในบเิวณการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562(7)13 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1770ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(19)17 เมษายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1769แก้ไขประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)(10)5 เมษายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1768ประชาสัมพันธ์การสัมมนา"วิจัย เปลี่ยนโลก"และ"พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"(18)3 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1767ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากสพฐ.(7)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง