[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้ชม 2415095 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ /
<< >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การซักการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา

     เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการซักการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ 148/2562 ประกอบด้วย นางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิรัตน์ อรัญญิก ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมหิน นายสุรศักด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 ข้อ 295 ณ สนามบาสเกตบอลของโรงเรียนฯ เพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณตนหรือให้คำมั่นสัญญาต่อผู้กำกับว่า จะรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือด้วยจิตใจของการลูกเสืออย่างแท้จริง ยอมรับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ตนได้รับ เป็นการปลูกฝังใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คุณครูศิวะพร ยศประสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน มีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธานในการจัดกิจกรรม “ASEAN CAMP” กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การจัดนิทรรศการอาเซียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน การวาดภาพระบายสี และฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2652

     เมื่อพฤหัสบดีที 29 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู-นักเรียน คุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้ระลูกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525 อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และการจัดการศึกษา 4 ด้าน คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษา 4 ด้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก

     ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” อันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเพ็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การนิเทศและติดตามผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

     วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางสาวอาภาพร เดชสุภา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนสุจริต คณะครู – นักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและตืดตามผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ซึ่งประกอบด้วย นางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นายกฤต เจนการ ศึกษานิเทศก์ นางภัสราวรรณ์ เจนการ ศึกษานิเทศก์ และนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้มาการนิเทศและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

     วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ หัวหน้ากิจกรรม คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนฯ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กนักเรียนซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง หลังจากนั้นนิมนต์พระคุณเจ้ามายังอาสนะสงฆ์ ประธานในพิธีจุดเทียนธูป เปิดกรวย แล้วกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ รวมทั้งคณะผู้บริหารของเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให้การต้อนรับนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการฝ่ายฯ คณะผู้ติดตามจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแจกเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกันร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” หลังจากเสร็จพิธีป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2592

      เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2592 ณ อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตามองค์ประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง 4 ประการ คือ 1.การตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2.คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (ข้อสอบ)

     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (ข้อสอบ) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีคุณครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ฯ ดังกล่าว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้ ในวันอังคารที่ 16 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในบริเวณใกล้เคียงเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 5 วัด คือ วัดประสาธน์รังสรรค์ วัดศรีเงินเจริญสุข วัดดงขี้เหล็ก วัดดงบัง และวัดเทพประสิทธยาราม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามบาสเกตบอลของโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com