[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2301197  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเด็กไทย ต้านภัยยาเสพติด

           ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเด็กไทย ต้านภัยยาเสพติด” โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโสตศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน กิจกรรมของค่ายประกอบด้วย 6 ฐานการเรียนรู้ คือ 1. ฐานปฏิบัติดี ชีวีมีสุข (กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 2. ฐานค่านิยม 12 ประการ (กิจกรรมค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ) 3. ฐานคนดีของแผ่นดิน (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 4. ฐานพุทธบุตร (กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ) 5. ฐานรู้ไว้เพื่อกัน รู้ทันเพื่อปลอดภัย (กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด) 6.ฐานวัยใส ใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรม TO BE NUMBER ONE) ในแต่ละฐานจะจัดกิจกรรมย่อย อัตลักษณ์ องค์ความรู้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครูและวิทยากรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com