[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2336841  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดนิทรรศการ และสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.รร.วัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับ นายวีรวิทย์ สิทธิภานุพงศ์ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ที่ได้ให้เกียรติกับโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและนำเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบของสะเต็มศึกษา (STEM) ของแต่ละชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน และนำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ศน.วีรวิทย์ฯ ที่ท่านได้ให้คำแนะนำดี ๆ ให้กับคณะครู - นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com