[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้ชม 2139395 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 13/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภาค

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภาค โดยจัดบูช"ร้านต้นกล้าสุจริต"(ตามศาสตร์พระราชา) ณ รร.เอวาน่า กทม. ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : เดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2560

     ตามที่ทางราชการ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษานั้น ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนขึ้น โดยกองลูกเสือของโรงเรียนฯ ซึ่งมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการฯ ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน ได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม อันเป็นการแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

     วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ PLC สามารถวางแผนการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

     วันที่ 21 กรกฎาคม2560 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา และดร.ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC และนำกระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการสนามจราจร

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาจัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประเมินโครงการส้วมสะอาด (HAS)

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการส้วมสะอาด (HAS) และโครงการองค์กรปลอดโฟม จากสาธารณสุขปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กราบพระบรมศพ

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ศธ.ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อของจังหวัดปราจีนบุรี ณ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านแหลมหินในการการดำเนินกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : แห่เทียนเข้าพรรษา

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน ร่วมกันเวียนเทียนและ ถวายเทียนพรรษาที่วัดเกาะเค็ดใน,วัดเกาะเค็ดนอก,วัดแหลมหิน,วัดแหลมไผ่,วัดเนินอีแจน,วัดจิกสูงและวัดท่าเรือ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายใน

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแแหลมหิน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งนำโดย ผอ.ประสงค์ พรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง ผอ.สมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ และผอ.วินา มัธยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดยได้จัดพิธีสวนสนาม ปฏิญาณตน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนต้นแบบ DLIT

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จากศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลระดับภาค ภาค 3 ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน และคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกม้จันทน์พระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้รับวัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกม้จันทน์ เเละวิทยากร ซึ่งทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ผู้ปกครองนักเรียนเเละบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/129 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com