[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193807 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 15/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : รับการประเมินติดตามตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับการประเมินติดตามตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ตามกฎกระทรวงฯ ขอขอบคุณข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัด

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : อบรมโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ (zero waste)

     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ (zero waste)ให้ความรู้การบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : รับมอบโดมบริจาค โรงเรียนบ้านวังขอน

     วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบโดมเอนกประสงค์ จากมูลนิธิวงษ์เจริญสิน สร้างบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านวังขอน ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี2560

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี2560 อาทิ เดินสวนสนาม บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในชุมชน ทำความสะอาดห้องนำ้ ศาลา และบริเวณวัดครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศเกษียณอายุราชการ

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศเกษียณอายุราชการ จำนวน 96 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิชัย โกซิน ข้าราชการบำนาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

     ตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 นั้น สำหรับปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : รับเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาอังกฤษ

     ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับเกียรติบัตรการคัดลายมือภาษาอังกฤษ จากท่านสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตรวจวัดสายตานักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นำนักเรียนจำนวน 24 คน จากการคัดกรองสายตา เข้ารับการตรวจวัดสายตาพร้อมจัดทำแว่นตาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขอขอบคุณนักศึกษาแพทย์ม.รังสิต และบริษัทผลิตเลนส์จากจังหวัดชลบุรีมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก พร้อมด้วยคุณครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด พบว่าปลอดสารเสพติด 100% ตามกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาวฯ ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง ตำรวจบ้านและผู้ใหญ่บ้านทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ ๒๖ มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรม วันต่อต้าน ยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน , แต่งคำขวัญ , เรียงความ , วาดภาพ , ประกวดการแต่ง ฯลฯ ให้แก่นักเรียนทุกช่วงชั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการคิด การกล้าแสดงออก การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 โรงเรียน ประกอบด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามคำขวัญ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด" อาทิ อ่านสาร มอบเกียรติบัตร เดินรณรงค์ คุณหมอ รพสต.ดงขี้เหล็ก อบรมให้ความรู้ และกีฬาต้านยาเสพติดครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

     เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com