[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193811 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 16/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน100% เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน-โรงเรียนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตีเส้นจราจรภายในบริเวณโรงเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ตีเส้นจราจรภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยนักเรียนและรถอุบัติเหตุบนท้องถนน ต้องขอขอบคุณ เสี่ยแดง จากกรมทางปราจีนบุรีไว้ ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปาก เจาะเลือด โดยคุณหมอจาก รพ.สต. ดงขี้เหล็ก และกิจกรรมกระโดดโลดเต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

     วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) แก่คณะครู , นักเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง คือ โรงเรียนคลองเฆ่ โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวหทัยชนก ชูจันทร์ คุณครูโรงเรียนวัดบางกระเบา ในการอบรมครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และเทคนิคต่างๆ มากมาย ซึ่งจะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน

     วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทาราม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง จัดกิจกรรมอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมและสมบูรณ์แข็งแรง โรงเรียนวัดอินทาราม ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง ไว้ ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรกิจกรรมมหกรรมภาษาไทย

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน กิจกรรมมหกรรมภาษาไทย โดยได้อันดับ 1 ระดับเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 จำนวน 7 รายการ และระดับ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้อันดับ 2 จำนวน 1 รายการ อันดับ 4 จำนวน 4 รายการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำมา 4 เดือน ได้ผลเป็นอย่างดี โดยยึดหลัก ทำไว้ใช้เองก่อน มีเหลือก็แบ่งปัน จำหน่ายคณะครูและชุมชนตามยุทธศาสตร์มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณ

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ขอขอบคุณนายก อบต.ดงขี้เหล็ก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุง ซ่อมแซมเสาธงชาติ และตัดแต่งต้นไม้มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และจักรยานยนต์ โดยชี้แจงการรับ - ส่งนักเรียน การจอดรถ และมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยทางโรงเรียนได้แจกหมวกนิรภัยให้นักเรียนที่ขาดแคลน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2560 ชี้แจงนโยบายหน่วยเหนือ และผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนปลอดบุหรี่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กับนักเรียนทุกคน ล้างมือ ก่อนทานอาหาร แปรงฟันหลังทานอาหารกลางวัน ตรวจวัดสายตา และออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดี เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : The Young Designer Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการเรียนรู้แบบ "สะเต็มศึกษา" หัวข้อเรื่อง The Young Designer Contest ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เพื่อนักเรียนได้นำความรู้ กระบวนการและทักษะ ไปบูรณาการโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 พร้อมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ร่วมแรงร่วมใจของผู้ปกครองนักเรียน

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสถานที่ ย้ายศาลาที่พัก และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (เวลา 9.00 น.) นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และศึกษานิเทศก์ของศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com