[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193814 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 17/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (เวลา 13.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี …….......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบเสื้อกันฝนและถุงเท้าให้กับนักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง แจกเสื้อกันฝนให้กับนักเรียน จำนวน 220 ชุด โดยความอนุเคราะห์ของสถานีกาชาดที่ 8 อรัญประเทศ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพนบนอบต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ระลึกถึงพระคุณของครู มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมพิธีถวายอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสงบสุข มีความสามัคคี เกิดความมีน้ำใจในหมู่คณะ เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย การใช้หลักธรรมาภิบาล การรู้จักวางแผนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์และวิจารณญาณ และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมในโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ "Active Learning"

      เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี โดยแบ่งตารางการอบรมตามกลุ่มสาระ ดังนี้ คณะครูระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จ.จันทบุรี และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวทคณิตสู่คณะครู และนักเรียน

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมเวทคณิตสู่คณะครู บุคลากร โดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธงลงสู่ตัวนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2560

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 27 ทุน และมอบใบประกาศ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จำนวน 70 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี มีความเอื้ออ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น

     วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนให้เป็น 0 %......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

     วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดทำประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายสพฐ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศ ปฐมวัยบ้านแหลมหิน

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน และคณะครูในระดับชั้นปฐมวัย ได้ดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : อบรม DLIT บ้านแหลมหิน

     วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมการอบรม DLIT สร้างเว็ปไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายศุภโชค ศรีสมพร , นายสิทธิชัย เฟื่องสำรวจ และนางสาวประไพวรรณ ถนัดรบ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน เป็นวิทยากรในการอบรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ท่านรองรัตนาภรณ์ ศรีสรวย ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ทางคณะครูและนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความเมตตาของท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงภูมิทัศน์

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายถนน เพื่อจัดทำจุดรับ - ส่งนักเรียน และเพิ่มที่พักรอรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพราะหน้าโรงเรียนเป็นโค้งที่อันตรายมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพระ

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพระ เพื่อให้กำลังใจและแนะแนวการจัดการศึกษาแก่คณะครู โดยมีนายสมคิด บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพระ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com