[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2139379 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 18/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1

      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ห้วยเกษียร) โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้ส่งนักเรียน จำนวน 8 คนและครู 2 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 1

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 1 มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 112 คน โดยมีนายปรีชา มีพงษ์ ผู้อำนวยการค่ายกล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ….. พิธีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 มีลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในเขตอำเภอต่าง ๆ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอประจันตคาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมปฏิบัติการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) จำนวน 140 คน โดยมีนายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวรายงานการประชุม และนางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะวิทยากรโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : รับการติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับการติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 18 พ.ค.2560 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง พร้อมด้วยคณะครู ได้ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ติดตามงบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวสธนา สำนักวังชัย นักวิเคราะห์ฯ และนางวีณา แซ่แต้ นักวิเคราะห์ฯ ติดตามงบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โรงเรียนวัดหัวกรด ซึ่งได้รับงบประมาณลงทุน เป็นอาร ICT ยังอยู่หว่างก่อสร้าง และห้องส้วม สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวสธนา สำนักวังชัย นักวิเคราะห์ฯ และนางวีณา แซ่แต้ นักวิเคราะห์ฯ ติดตามการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวกรด ซึ่งเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โดยมีโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ อ.เมือง มาเรียนรวม จำนวน 4 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน, ครู 1 คน และนักการภารโรง จำนวน 1 คน และโรงเรียนวัดหัวกรดได้จัดประชุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสะแก

     ๑๖ พ.ค.๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน ร.ร.วัดหาดสะแก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ พร้อมกล่าวฝากผู้ปกครองช่วยโรงเรียนสอดส่องดูแลด้านการเรียนของนักเรียน ช่วยกันสนับสนุนในกิจกรรมโรงเรียน โดยมีว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ ผอ.ร.ร.วัดหาดสะแก พร้อม พ.ต.สมเวทย์ บุญอาจ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ และคณครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

     วันที่ 15 พ.ค.2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้พ่นยากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมสะเต็มศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสะเต็มศึกษา สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 19 โรงเรียน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดย สสวท.

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณทางโทรทัศน์ ETV โดย คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน , คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน และคณะครูระดับประถมศึกษา เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาตามสังกัด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้รับเลือกให้เป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสื่อนวัตกรรม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสื่อนวัตกรรม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 137 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ...... การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสื่อนวัตกรรม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน และแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/129 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com