[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193822 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 23/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ข้าราชการครูเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ผู้อำนวยการฯ พร้อมดัวยคณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคุณครูนนท์ธิดา ถนอมทรัพย์ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีคณะผู้บริหาร เพื่อนครู ได้ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและมิตรภาพที่ดีต่อกัน คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ยินด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อ เปิดโลกอาชีพ Open House 2017

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ เปิดโลกอาชีพ Open House 2017 โรงเรียนเข้าร่วมการประชุม 29 โรง ส่วนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าชมการจากคณะต่าง ๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเฝ้าระวังเหตุช่วงวันวาเลนไทม์

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับ พสน.อำเภอเมือง และตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประกอบด้วย นายปรีชา มีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี, ว่าที่ รอ.หน่อย ปั้นกา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี , นายปรีชา ม่วงพรหม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางโสภา คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยตำรวจ 4 นาย คือ พ.ต.ท.เฉลียว ปิ่นแก้ว สวป., ด.ต.ศักดิ์ชาย เนียรมงคล, นรต.ปฏิพล พร้อมเกตุ และ นรต.เกริกเกียรติ ฮวดกุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 18.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไปร่วมงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ศูนย์เสมารักษ์ ชลบุรี กระทรวงศึกษาธิการ มาติดตามกรณีนักเรียนถูกยิง

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชาย พยนต์เลิศ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมด้วยคณะจากศูนย์เสมารักษ์ ชลบุรี กระทรวงศึกษาธิการ มาติดตามกรณีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ถูกยิง โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ถูกยิง คือ เด็กหญิงสุวนันท์ วิมลภักดิ์ ชั้น ประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยอบรมให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 128 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษา และเงินให้แก่ โรงเรียนวัดบางปลาร้า

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโีรงเรียนบ้านบางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จากคณะกรรมการบริษัทโตโยต้า จำนวนเงิน 30,000 บาท และได้รับมอบเงินให้แก่โรงเรียนเป็นเงินสดอีก 20,000 บาท เพื่อจ้างครูช่วยสอนเด็ก เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายบุญมา สุทธโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปลาร้า ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบO-NET ปีการศึกษา 2559

     วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET โดยการนำของ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย , นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทุกสนามสอบปฏิบัติหน้าที่และ ดำเนินการสอบตามเวลา และข้อปฏิบัติที่กำหนด ด้วยความเรียบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

     วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET โดยการนำของ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย , นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทุกสนามสอบปฏิบัติหน้าที่และ ดำเนินการสอบตามเวลา และข้อปฏิบัติที่กำหนด ด้วยความเรียบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มาบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ ห่องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 10

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 10 ณ วัดเขาขาด ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยคณะครูและนักเรียนได้ช่วยกันเทปูนเพือปรับพื้นที่ของวัดให้เรียบร้อย สะอาด เป็นประโยชน์แก่วัดและบุคคลอื่น ๆ ที่มาเยี่ยมเยี่ยน และช่วยกันทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ทำตนให้เป็นประโย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 พี่ๆ พนักงานจากบริษัท วายเทค และบริษัท โคอิโท ภายในนิคมอุตสหากรรม 304 ได้นำขนมและอุปกรณ์การเรียนมาแจกให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ขอขอบพระคุณในความเอื้ออารีของพี่ ๆ ในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1

     เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อติวเข้มเตรียมการสอบโอเนต ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ในระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

      คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลสตมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน โดย คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ในพิธีมหาบูชามิสซา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล และพิธีบำเพ็ญจิตภาวนาทางศาสนาพุทธ ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมารีวิทยา

     เมื่ออังคารวันที่ 17 มกราคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก หัวข้อ "พระเจ้าเป็นความรัก....รักนี้เพื่อเธอ (GOD IS LOVE....HIS LOVE IS FOR YOU) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ความเป็นมาของวัดคาทอลิกในแขวงปราจีนบุรี ศาสนพิธีกรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในข้อมูลเชิงลึก และปลูกจิตสำนึกในการเป็นคริสตชนที่ดี เพื่อนักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละฐานความรู้ก็จัดให้มีการเล่นเกมส์ท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com