[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้ชม 2139394 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 3/ ->
<< 1 2 3 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และรำลึกถึงวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันรำลึกถึงวันสุนทรภู่ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแจกเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านวิชาการ การรำตามรอยเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายลงนามพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ภายหลังจากเสร็จพิธี นักเรียนร่วมบำเพ็ญสาธารณะป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหอย มีการแสดงผลงานด้านภาษาไทยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึง ความสำคัญและคุณค่าของภาษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน ปีการศึกษา๒๕๖๑

     นายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี๒๕๖๑เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ณ วัดบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑(วราภรณ์/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

     เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่๑๐ โดยนายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ"สดุดีจอมราชา"และบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561

     เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้ ในวันศุกร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 3 วัด คือ วัดประสาธน์รังสรรค์ วัดศรีเงินเจริญสุข และวัดเทพประสิทธยาราม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม

     คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความเมตตาธรรมจาก พระอาจารย์ลิขสิทธิ์ วิสุทธศรีโร บรรยายธรรมในหัวข้อ “เด็กไทยใฝ่คุณธรรม” ภายหลังการบรรยายธรรมจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “เยาวชนคนคุณธรรม” นักเรียนได้รับคติธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหิน แห่เทียนพรรษา

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปร่วมกันแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเกาะเค็ดใน วัดเกาะเค็ดนอก วัดเนินอีแจน วันแหลมไผ่ และวัดแหลมหิน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน และคณะครู เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จำนวน 43 ท่าน ท่านผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน พร้อมบรรยายสรุปการบริหารงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน ให้กับคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามบาสเกตบอลของโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประกอบพิธีทบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู - นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล ในการต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากยาเสพติดที่เกิดขึ้นทั่วโลก และร่วมมือกันแก้ไข โดยทางโรงเรียนได้จัดกิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : ท่านศธ.จังหวัดมาติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน

     วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้ให้การต้อนรับ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางธิติมา เร่งประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายศักดา พรมเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาหารมีคุณภาพเพียงพอกับนักเรียน และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ในโอกาสนี้ ท่านศธ.จังหวัดยังได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้บริหารและคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ พร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้ให้การต้อนรับ นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหา และป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ ท่านนายอำเภอพบปะพูดคุยกับนักเรียน และให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหนาที่ ทางโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายพงค์ศักดิ์ เอี่ยมนวชาติ พร้อมด้วยคณะ ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.รร.บ้านโป่งตะเคียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดีและอบอุ่น ซึ่งในโอกาสนี้ นายพงค์ศักดิ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนและนักเรียนด้วย ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นได้ร่วมใจกันจัดพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบกรานบูชาครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ซึ่งได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยความรักและเมตตา เพื่อให้ศิษย์นั้น มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/129 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com