[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193843 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 3/ ->
<< 1 2 3 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 ข้อ 295 ณ สนามบาสเกตบอล เพื่อเป็นการให้คำสัตย์ปฏิญาณตนหรือให้คำมั่นสัญญาต่อผู้กำกับว่า จะรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือด้วยจิตใจของการลูกเสืออย่างแท้จริง โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ยอมรับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายประมวล เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเอน , นายอลงกรณ์ เขตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม และนางสาวสุกัลยา กุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ให้การต้อนรับ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะที่มาตรวจเยี่ยม เด็กหญิงมุกาวี บำรุงจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยได้มอบทุนการศึกษาพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมคณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายกันพิเชฐษ์ มลิเกต ผอ.โรงเรียนวัดหนองโพรง นายสังเกษ ชินสร้อย ผอ.โรงเรียนบ้านหัวซาวิทยา แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยคุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้ระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525 อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนฯ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กนักเรียนซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพร การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ตัวแทนนักเรียนกล่าวพระราชประวัติฯ การแสดงนิทรรศการพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

      เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตามองค์ประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมแสดงพลังจงรักภักดี

     วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมหิน นำลูกเสือและเนตรนารี ร่วมแสดงพลังจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สำนักงาน สกสค.ปราจีนบุรี รพสต.ไม้เค็ด และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และรำลึกถึงวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันรำลึกถึงวันสุนทรภู่ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแจกเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านวิชาการ การรำตามรอยเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายลงนามพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ภายหลังจากเสร็จพิธี นักเรียนร่วมบำเพ็ญสาธารณะป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหอย มีการแสดงผลงานด้านภาษาไทยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึง ความสำคัญและคุณค่าของภาษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน ปีการศึกษา๒๕๖๑

     นายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี๒๕๖๑เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ณ วัดบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑(วราภรณ์/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com