[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายประมวล เหลาแก้ว ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ให้การต้อนรับ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะที่มาตรวจเยี่ยม เด็กหญิงม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมคณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยคุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนฯ โดยมีนายปราโม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมแสดงพลังจงรักภักดี
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหิน แห่เทียนพรรษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และรำลึกถึงวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหอย มีการแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน ปีการศึกษา๒๕๖๑
นายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน เนื..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนย..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]