[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดนิทรรศการ และสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.รร.วัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับ นายวีรวิทย์..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหินจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางและ สอบ Pre NT
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหิน เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 สนามสอบโรงเรียนบ้านแหลมหิน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน ประธานสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านแหลมหิน รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ขอบคุณท่านผอ.ประมวล และท่านศน.ชุตินันท์ ที่ให้คำแนะนำครับ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กีฬานักเรียน เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1
เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแหลมหิน ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนใน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์”
..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ทำพิธีประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 69 นาย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก นักเรียนจำนวน 62 คนครับ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กีฬาสี โรงเรียนบ้านแหลมหิน
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมหน้าเสาธง
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและบุคลากรท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมสอนงานอาชีพตามนโยบายสพฐ.
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมสอนงานอาชีพตามนโยบายสพฐ. โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงครับ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ปจ. 1 รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วิมล..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]