[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน"
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู เเละผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตลาดนัดคุณธรรม ตามโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2560
คุณครูพรทิวา โม้งปราณีต นำนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของ สพป.ปราจีนบุรี เข..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุม ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communit..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถฯ มีกิจกรรม มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ นำโดยนายเด่นชัย แจ้งเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดยนายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ของโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎฺิ์ นำโดย ผอ.ธีรเชษฐพัชฐ์ ปราณี พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เเละลงนามถวายพระพรส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รร.ชุมชนวัดศรีฯ จัดกิจกรรมระลึกพระคุณเเม่
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยคุณครูอัมพร นพนนท์ ชื่อกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย "การทำไม้กวาดทางมะพร้าว" ให้แ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศน.ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ ศน...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันอาเซียน
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นประชาค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
บ.คูราชิกิมอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 บริษัท คูราชิกิ สยามรับเบอร์ นำโดย Mr.Keichi Konakoshi ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะ ได้มามอบทุนการศึกษา ให้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางวีณา แซ่แต้ รักษาการผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภาค
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภาค โดยจัดบูช"ร้านต้นกล้าสุจริต"(ตามศาสตร์พระราชา) ณ รร.เอวา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายธรรมะ ป.1-3
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหินได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นำห..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]