[ข่าวเครือข่ายสื่อสารองค์กร [e-networks] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด
..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรม วันต่อต้าน ยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน , แต่งค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามคำขวัญ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด"..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน100% เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน-โรงเรียนครับ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตีเส้นจราจรภายในบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ตีเส้นจราจรภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยนักเรียนและรถอุบัติเหตุบนท้องถนน ต้องขอขอบคุณ เสี่ยแดง จากกรมทางปราจีนบุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปาก เจาะเลือด โดยคุณหมอจาก รพ.สต. ดงขี้เหล็ก และกิจกรรมกระโดดโลดเต้น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) แก่คณะครู , นักเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง ค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทาราม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง จัดกิจกรรมอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมมหกรรมภาษาไทย
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน กิจกรรมมหกรรมภาษาไทย โดยได้อันดับ 1 ระดับเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 จำนวน 7 รายการ และระดับ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำมา 4 เดือน ได้ผลเป็นอย่างดี โดยยึดหลัก ทำไว้ใช้เองก่อน มีเหล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขอขอบคุณ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ขอขอบคุณนายก อบต.ดงขี้เหล็ก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุง ซ่อมแซมเสาธงชาติ และตัดแต่งต้นไม้มา ณ โอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และจักรยานยนต์ โดยชี้แจงการรับ - ส่งนักเรียน การจอดรถ และมาตร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2560 ชี้แจงนโยบายหน่วยเหนือ และผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-networks สพท.ทั่วประเทศ] [ e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว/เข้าระบบ]