[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการซักการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา เพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คุณครูศิวะพร ยศประสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อพฤหัสบดีที 29 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู-นักเรียน คุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู นักเรียน ได้รับเกียรติให้เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางสาวอาภาพร เดชสุภา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนสุจริต คณะครู – ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ หัวหน้ากิจกรรม คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ รวมทั้งคณะผู้บร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรร......
อ่านข่าวต่อ....