[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.รร.วัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับ นายวีรวิทย์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแหลมหิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแหลมหิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแหลมหิน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน ประธานสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแหลมหิน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ขอบคุณท่านผอ.ประมวล และท่านศน.ชุตินันท์ ที่ให้คำแนะนำครับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแหลมหิน

เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแหลมหิน ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนใน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ทำพิธีประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 69 นาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก นักเรียนจำนวน 62 คนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
วัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแหลมหิน

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและบุคลากรท......
อ่านข่าวต่อ....