.
 
ประชุมทางไกลการบริหารเครือข่าย Internet
ในสถานศึกษา
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางวีณา แซ่แต้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง การบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..