รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ตุลาคม 2560
ดาวน์โหลดOctober
พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลดNovember
ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดDecember
มกราคม 2561
January2018
กุมภาพันธ์ 2561
February2018
มีนาคม 2561
March2018
เมษายน 2561
April2018
พฤษภาคม 2561
May2018
มิถุนายน 2561
June2018
กรกฎาคม 2561
July2018
สิงหาคม 2561
August2018
กันยายน 2561
September2018
ตุลาคม 2561
October2018
พฤศจิกายน 2561
November2018
ธันวาคม 2561
December2018
มกราคม 2562
January2019
กุมภาพันธ์ 2562
February2019
มีนาคม 2562
March2019
เมษายน 2562
April2019
พฤษภาคม 2562
May2019
มิถุนายน 2562
June2019
กรกฎาคม 2562
July2019
สิงหาคม 2562
August2019
กันยายน 2562
September2019
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
January2020
กุมภาพันธ์ 2563
February2020
มีนาคม 2563
March2020
เมษายน
April2020
พฤษภาคม
May2020
มิถุนายน
June2020
กรกฎาคม
July2020
สิงหาคม
August2020
กันยายน
September2020
ตุลาคม