สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
  >
ปราจีนบุรี ขณะนี้มีผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
ปราจีนบุรี มีผู้เยี่ยมชม : 832446 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุว้ติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด

สถานศึกษา เลิก-รวม

การบริหารหลักธรรมาภืบาล


เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ระบบรับส่งหนังสือ


โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสีขาวhttp://www.dlit.ac.th/

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ./รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ./ถ่ายทอดสด/วีดีโอออนดีมานด์ 120k

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือวิธีใช้งาน และ การปรับตั้งค่าสัญญาณดาวเทียม
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ict


ita2562

ข่าวโรงเรียนเครือข่ายการสื่อสารองค์กร [ e-networks ปี 2554-56 ]


 

โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ห้ามใช้คำหยาบ

 

หนังสือราชการจาก สพฐ.ดร.วิเศษ พลอาจทัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1

นางสาวฤชากร อำไพศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1

นางดวงเดือน แก้วปุม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1

ระบบเงินเดือนข้าราชการ  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วิสัยทัศน์ 2558

วิสัยทัศน์ 2558

Task 2557

วิสัยทัศน์ 2558

วันประกาศเจตนารมย์

ระบบการติดตามเงินโอน

สายครูผู้สอน

แบบสอบถาม

การบริหารจัดการในองค์กร

องค์คณะบุคคล
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2558
แบบรายงาน/ตัวอย่างระบบควบคุมภายใน
การจัดการความรู้
- สถานศึกษาทุกสังกัด
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- เขตคุณภาพ / เขตคุณภาพพิเศษ
 
- รุ่นที่ 1
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
- รุ่นที่ 2
โ โรงเรียนบ้านประพาส
-การแสดงอิฐเก่าเล่าตำนาน
- การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓
2.โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
3.โรงเรียนวัดอินทาราม
4. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
5. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
1.

ประกาศข่าวทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวแวดวงการศึกษา

Copyright 2010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 All Rights Reserved.
ที่อยู่ อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
บรรณาธิการ : นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผอ.กลุ่มlอำนวยการ, ฝ่ายข่าว : นางกองแก้ว บุญเพ็ง,นางศรันญา บัวแพ ฝ่ายกราฟฟิก : นายธนู บุญเพ็ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
โทร : 037-211362 , 037-214440 , email: kaewboonpeng@gmail.com

แก้ไขครั้งสุดท้าย 3 July, 2020 13:13