ลำดับ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
ประกาศสรรหาบุคคล ประเภททั่วไปที่ว่าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
เรื่อง ประกาศสรรหาบคุคลโดยวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งแหน่งการย้าย โอน ที่ สธ 04090 / 2459 วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรกรดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
ประกาศจัดจ้างด้วยวืธี ebidding (1350000)
ดาวน์โหลดเอกสาร
6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนัรับการสรรหา
ดาวน์โหลดเอกสาร
8
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
9
ITA 023 ปี 63
ดาวน์โหลดเอกสา
10
TOR ลูกเสือ 63
ดาวน์โหลดเอกสาร
11
การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 021 (ประกาศแผนจัดซื้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
12
การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 022 (ประกาศการจัดซื้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
13
ประกาศจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding (1350000)
ดาวน์โหลดเอกสาร
14
เผยแพร่แผนก่อสร้างค่ายลูกเสือ 63
ดาวน์โหลดเอกสาร
15
เผยแพร่แผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 63
ดาวน์โหลดเอกสาร
16
แผนการจัดซื้อ ปี63 O 21
ดาวน์โหลดเอกสาร
17
ประกาศรายชื่อครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร