สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ ตลอดปีงบประมาณ 2565