การประชุมชี้แจงการอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการวัดความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการวัดความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1