การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานจัดการประชุมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนแกนนำ 30 โรง ส่งครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1