การประชุมโครงร่างวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงร่างวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลในสังกัด และ เพื่อสร้างแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลในสังกัด ณ ห้องประชุมอินทนิน 5 ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก