ดร. กนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. ดร. กนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับ และเวลา 14.00 น. ดร. กนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิและคณะครู ให้การต้อนรับ โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมถึงบ้านนักเรียนทั้ง 2 ราย