ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 9 นำโดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ประธานเขตรวจราชการที่ 9 นำคณะผู้บริหารการศึกษาจำนวน 11 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยพร้อมเพียงกัน