ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรียนรู้ การใช้ OBEC Content Center การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 9 นำโดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ประธานเขตรวจราชการที่ 9 และคณะผู้บริหารการศึกษาจำนวน 11 เขตพื้นที่การศึกษา จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรียนรู้ การใช้ OBEC Content Center การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถขยายผลเป็นต้นแบบการใช้ OBEC Content Centent ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี