มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ จากโครงการร่วมน้ำใจ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ทีมฉก.ชน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนายจตุส์ภัทร ลิลากุล ประธานเขตคุณภาพการศึกษาประจันตคาม 2 พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ จากโครงการร่วมน้ำใจ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 10,000 บาท ให้กับครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กับครอบครัวนักเรียน