รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ปี 2566

การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 (ประเทศไทย)แก้ไข ฉะ1