โครงการ “รวมน้ำใจ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1” เพื่อช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวฤชากร อำไพศรี นางดวงเดือน แก้วปุมและนายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดระดมทรัพยากรภายใต้โครงการ "รวมน้ำใจ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1" เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยต่างๆตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้รับการบริจาคเงินจากข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 139,918.52 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565) ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป