จัดกิจกรรม 5 ส. วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ในครบ 19 ปี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขตค 1 ได้รับมอบหมายจากนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขตค 1 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดสถานที่รอบๆอาคารสำนักงาน ด้วยความระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระครบรอบ 19 ปี ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในงาน วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ในครบ 19 ปี ว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เราก็ได้ก่อกำเนิดเกิดเป็นหน่วยงานของพวกเราเรียกว่าครอบครัว สพฐ. วันนี้ดีใจและมีความภาคภูมิใจ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสพฐ. ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า การก้าวเดินการเป็นหน่วยงานนั้นเราเริ่มจากครอบครัว 3 ครอบครัวมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งครอบครัว แน่นอนการอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องเริ่มจากความที่มนุษย์มีความแตกต่าง แต่อยู่มา 19 ปี เราหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียววันนี้จึงขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับพวกเราที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเรามีวันนี้ได้ เชื่อว่าอันที่ 1 เรามีความเชื่อและศรัทธาอันเดียวกันว่าเรามีหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนไทยผมเชื่อว่าพวกเรานั้นมีความรักความผูกพันต่อกัน รู้จักที่จะให้รู้จักที่อภัยรู้จักที่จะร่วมแรงทำงานร่วมกันประการสุดท้ายครับ ผมคิดว่าพวกเรามีวันนี้เพราะเรามีอุดมการณ์และมีบุญร่วมกันในการที่จะมาต่อยอดการศึกษาของชาติวันนี้ก้าวย่าง 19 ปี ผมได้มีโอกาสมาได้เป็นผู้นำในองค์กรหน่วยงานนี้ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จภายใต้ภาวะวิกฤต covid-19 เราก็เดินมาถึงจุดนี้และที่อนาคตผมคิดว่า สพฐ. ยังต้องการพลังความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันคล้ายวันเกิดของ สพฐ. ในวันนี้จะเป็นวันแห่งการต่อยอดแห่งความสำเร็จในอนาคตและผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนอยู่ในห้องนี้ จะนำพาพวกเราไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่เรียกว่า สพฐ. ปีใหม่มิติคุณภาพขอชื่นชมพวกเราด้วยความจริงใจและให้พวกเราสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้ตลอดไป