การประชุมแต่งตั้งกรรมการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งกรรมการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยมีหลักการสำคัญคือ คลายทุกข์ เสริมสุข อย่างยั่งยืน และมีแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ