Sub Admin

ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการส […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 84 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง

สพป.ปจ.1 ร่วมสร้างกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยกา […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 40 ครั้ง

1 2 3 4 5 7