Sub Admin

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนว […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 147 ครั้ง

ตรวจสภาพอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบางปลาร้า เพื่อขอรื้อถอน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำ […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 113 ครั้ง

ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมนักเรียนเปิดเทอมวันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนว […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 153 ครั้ง

1 5 6 7