กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการส […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 86 ครั้ง

สพป.ปจ.1 ร่วมสร้างกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยกา […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 46 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 4 ครั้ง

จัดกิจกรรม 5 ส. วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ในครบ 19 ปี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 106 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง

1 2