การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ทุกสาย

 เลื่อนเงินเดือน 38 ค.(2)

 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ